Translation of Video SEO: Bulgarian

1 2 3 7
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Register now » Регистрирайте се сега » Details

Register now »

Регистрирайте се сега »

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-09 21:59:38 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • vendor/yoast/i18n-module/src/i18n-module.php:237
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Translation of %s Превод на %s Details

Translation of %s

Превод на %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-09 21:59:33 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • vendor/yoast/i18n-module/src/i18n-module.php:272
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You're using WordPress in a language we don't support yet. We'd love for %2$s to be translated in that language too, but unfortunately, it isn't right now. You can change that! Register at %4$s to help translate it! Използвате WordPress на език, който още не поддържаме. Ще се радваме, ако %2$s може да бъде преведен и на този език, и вие можете да промените това! Регистрирайте се в %4$s и помогнете с превода! Details

You're using WordPress in a language we don't support yet. We'd love for %2$s to be translated in that language too, but unfortunately, it isn't right now. You can change that! Register at %4$s to help translate it!

Използвате WordPress на език, който още не поддържаме. Ще се радваме, ако %2$s може да бъде преведен и на този език, и вие можете да промените това! Регистрирайте се в %4$s и помогнете с превода!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-09 21:59:15 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • vendor/yoast/i18n-module/src/i18n-module.php:230
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You're using WordPress in %1$s. While %2$s has been translated to %1$s for %3$d%%, it's not been shipped with the plugin yet. You can help! Register at %4$s to help complete the translation to %1$s! Използвате WordPress на %1$s. Въпреки че %2$s е преведен на %1$s за %3$d%%, преводът още не е добавен към разширението. Можете да помогнете! Регистрирайте се в %4$s и помогнете с довършването на превода на %1$s! Details

You're using WordPress in %1$s. While %2$s has been translated to %1$s for %3$d%%, it's not been shipped with the plugin yet. You can help! Register at %4$s to help complete the translation to %1$s!

Използвате WordPress на %1$s. Въпреки че %2$s е преведен на %1$s за %3$d%%, преводът още не е добавен към разширението. Можете да помогнете! Регистрирайте се в %4$s и помогнете с довършването на превода на %1$s!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-09 21:58:52 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • vendor/yoast/i18n-module/src/i18n-module.php:228
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
As you can see, there is a translation of this plugin in %1$s. This translation is currently %3$d%% complete. We need your help to make it complete and to fix any errors. Please register at %4$s to help complete the translation to %1$s! Както виждате, съществува превод на това разширение на %1$s. Към момента преводът е завършен на %3$d%%. Нуждаем се от вашата помощ за неговото довършване и за отстраняването на възможни грешки.Р егистрирайте се в %4$s и помогнете за довършването на превода на %1$s! Details

As you can see, there is a translation of this plugin in %1$s. This translation is currently %3$d%% complete. We need your help to make it complete and to fix any errors. Please register at %4$s to help complete the translation to %1$s!

Както виждате, съществува превод на това разширение на %1$s. Към момента преводът е завършен на %3$d%%. Нуждаем се от вашата помощ за неговото довършване и за отстраняването на възможни грешки.Р егистрирайте се в %4$s и помогнете за довършването на превода на %1$s!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-09 21:58:45 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • vendor/yoast/i18n-module/src/i18n-module.php:226
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%1$sDone! Go back to the Video SEO settings%2$s %1$sГотово! Връщане към настройките на Video SEO%2$s Details

%1$sDone! Go back to the Video SEO settings%2$s

%1$sГотово! Връщане към настройките на Video SEO%2$s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s expands to a link start tag to the plugin settings page, %2$s is the link closing tag.
Date added:
2017-02-09 22:00:06 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • views/reindex-page.php:33
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Re-indexation Повторна индексация Details

Re-indexation

Повторна индексация

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-09 22:00:10 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • views/reindex-page.php:6
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Post Types for which to enable the Video SEO plugin Типове публикации, за които да се активира разширението Video SEO Details

Post Types for which to enable the Video SEO plugin

Типове публикации, за които да се активира разширението Video SEO

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-09 22:00:23 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • classes/class-wpseo-video-sitemap.php:1812
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Allow videos to be played directly on other websites, such as Facebook or Twitter? Да се разреши ли директното възпроизвеждане на видеото в други сайтове като Facebook или Twitter? Details

Allow videos to be played directly on other websites, such as Facebook or Twitter?

Да се разреши ли директното възпроизвеждане на видеото в други сайтове като Facebook или Twitter?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-09 22:00:49 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • classes/class-wpseo-video-sitemap.php:1800
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Mark this video as not Family-friendly Маркирайте това видео като 18+ Details

Mark this video as not Family-friendly

Маркирайте това видео като 18+

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-09 22:01:08 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • classes/class-wpseo-video-metabox.php:68
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please ask the (network) admin to install & activate %1$s and then enable its XML sitemap functionality to allow the Video SEO module to work. Поискайте от администратора на блог мрежата да инсталира и активира %1$s и след това активирайте функцията за генериране на XML карта на сайта, за да може модулът Video SEO да функционира. Details

Please ask the (network) admin to install & activate %1$s and then enable its XML sitemap functionality to allow the Video SEO module to work.

Поискайте от администратора на блог мрежата да инсталира и активира %1$s и след това активирайте функцията за генериране на XML карта на сайта, за да може модулът Video SEO да функционира.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s expands to Yoast SEO.
Date added:
2016-12-09 10:27:46 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • classes/class-wpseo-video-bootstrap.php:293
 • video-seo-api.php:106
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Yoast SEO: Video Yoast SEO: Video Details

Yoast SEO: Video

Yoast SEO: Video

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Plugin Name of the plugin/theme
Date added:
2016-10-11 16:37:18 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Someone from Team Yoast will get back to you soon, normally within a couple of hours. Представител на екипа на Yoast ще се свърже с вас съвсем скоро, обичайно в рамките на няколко часа. Details

Someone from Team Yoast will get back to you soon, normally within a couple of hours.

Представител на екипа на Yoast ще се свърже с вас съвсем скоро, обичайно в рамките на няколко часа.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-10-11 16:36:57 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • vendor/yoast/wp-helpscout/src/class-helpscout-beacon.php:124
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Message sent, thank you! Съобщението беше изпратено, благодарим ви! Details

Message sent, thank you!

Съобщението беше изпратено, благодарим ви!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-10-11 16:36:38 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • vendor/yoast/wp-helpscout/src/class-helpscout-beacon.php:123
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Send Изпращане Details

Send

Изпращане

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-10-11 16:36:27 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • vendor/yoast/wp-helpscout/src/class-helpscout-beacon.php:122
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 7
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as