Translation of Local SEO by Yoast: Slovenian

1 2 3 11
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Your content contains a store locator shortcode, but not much more content. Please add content to make your page more useful for your visitors. Vaša vsebina vključuje kodo trgovine, v kateri ni dovolj vsebina. Prosim dodajte vsebino na vašo stran, da bo vaša stran bolj uporabna vašim obiskovalcem Details

Your content contains a store locator shortcode, but not much more content. Please add content to make your page more useful for your visitors.

Vaša vsebina vključuje kodo trgovine, v kateri ni dovolj vsebina. Prosim dodajte vsebino na vašo stran, da bo vaša stran bolj uporabna vašim obiskovalcem

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-04-19 07:17:29 GMT
Translated by:
globalnet
References:
 • classes/class-metaboxes.php:1311
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your content does not contains an address shortcode which contains Schema.org markup, you should really add that. Vaša vsebina ne vključuje kodo, katera vsebuje Schema.org oznake. Pametno bi bilo dodati Schema.org oznako. Details

Your content does not contains an address shortcode which contains Schema.org markup, you should really add that.

Vaša vsebina ne vključuje kodo, katera vsebuje Schema.org oznake. Pametno bi bilo dodati Schema.org oznako.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-04-19 07:18:29 GMT
Translated by:
globalnet
References:
 • classes/class-metaboxes.php:1300
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your h1 and/or h2 headings do not contain your location's city, you should really add that. Vaš h1 in/ali h2 naslov ne vsebuje lokacije mesta. Pametno bi bilo dodati lokacijo mesta. Details

Your h1 and/or h2 headings do not contain your location's city, you should really add that.

Vaš h1 in/ali h2 naslov ne vsebuje lokacije mesta. Pametno bi bilo dodati lokacijo mesta.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-04-19 07:19:22 GMT
Translated by:
globalnet
References:
 • classes/class-metaboxes.php:1298
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your h1 and/or h2 headings contain your location's city, well done! Vaš h1 in/ali h2 naslov vsebuje lokacijo mesta, bravo! Details

Your h1 and/or h2 headings contain your location's city, well done!

Vaš h1 in/ali h2 naslov vsebuje lokacijo mesta, bravo!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-04-19 07:19:42 GMT
Translated by:
globalnet
References:
 • classes/class-metaboxes.php:1297
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Location %1$s could not be geo-coded. %2$sEdit this location%3$s. Lokacije %1$s ni možno geo-kodirati.%2$sUredite to lokacijo%3$s. Details

Location %1$s could not be geo-coded. %2$sEdit this location%3$s.

Lokacije %1$s ni možno geo-kodirati.%2$sUredite to lokacijo%3$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: %1$s expands to the locations name; %2$s extends to the link opening tag to the location; %3$s closes that tag
Date added:
2018-04-19 07:20:30 GMT
Translated by:
globalnet
References:
 • classes/class-import.php:199
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Register now » Registrirajte se sedaj » Details

Register now »

Registrirajte se sedaj »

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-04-19 07:20:50 GMT
Translated by:
globalnet
References:
 • vendor/yoast/i18n-module/i18n-module.php:218
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Translation of %s Prevedeno od %s Details

Translation of %s

Prevedeno od %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-04-19 07:21:24 GMT
Translated by:
globalnet
References:
 • vendor/yoast/i18n-module/i18n-module.php:213
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You're using WordPress in a language we don't support yet. We'd love for %2$s to be translated in that language too, but unfortunately, it isn't right now. You can change that! Register at %4$s to help translate it! Uporabljate jezik v WordPressu, kateri trenutno še ni podprt. Z veseljem bi želeli prevod tega jezika, ampak, trenutno ta jezik ni na voljo. To lahko spremenite! Registrirajte se %4$s, da nam pomagate prevesti naš vtičnik! Details

You're using WordPress in a language we don't support yet. We'd love for %2$s to be translated in that language too, but unfortunately, it isn't right now. You can change that! Register at %4$s to help translate it!

Warning: Missing %2$s placeholder in translation.
Uporabljate jezik v WordPressu, kateri trenutno še ni podprt. Z veseljem bi želeli prevod tega jezika, ampak, trenutno ta jezik ni na voljo. To lahko spremenite! Registrirajte se %4$s, da nam pomagate prevesti naš vtičnik!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-04-19 07:22:43 GMT
Translated by:
globalnet
References:
 • vendor/yoast/i18n-module/i18n-module.php:193
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You're using WordPress in a language we don't support yet. We'd love for %2$s to be translated in that language too, but unfortunately, it isn't right now. You can change that! Register at %4$s to help translate it! Uporabljate jezik v WordPressu, kateri trenutno še ni podprt. Z veseljem bi želeli da se %2$s prevede v ta jezik, ampak, trenutno ta jezik ni na voljo. To lahko spremenite! Registrirajte se %4$s, da nam pomagate prevesti naš vtičnik! Details

You're using WordPress in a language we don't support yet. We'd love for %2$s to be translated in that language too, but unfortunately, it isn't right now. You can change that! Register at %4$s to help translate it!

Uporabljate jezik v WordPressu, kateri trenutno še ni podprt. Z veseljem bi želeli da se %2$s prevede v ta jezik, ampak, trenutno ta jezik ni na voljo. To lahko spremenite! Registrirajte se %4$s, da nam pomagate prevesti naš vtičnik!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-04-19 07:23:31 GMT
Translated by:
globalnet
References:
 • vendor/yoast/i18n-module/i18n-module.php:193
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You're using WordPress in %1$s. While %2$s has been translated to %1$s for %3$d%%, it's not been shipped with the plugin yet. You can help! Register at %4$s to help complete the translation to %1$s! Uporabljate Wordpress v %1$s. Med %2$s je bil preveden do %1$s za %3$d%%, kateri ni bil še uvožen z vtičnikom. Lahko pomagate! Registrirajte se %4$s , da nam pomagate končati prevod do %1$s! Details

You're using WordPress in %1$s. While %2$s has been translated to %1$s for %3$d%%, it's not been shipped with the plugin yet. You can help! Register at %4$s to help complete the translation to %1$s!

Uporabljate Wordpress v %1$s. Med %2$s je bil preveden do %1$s za %3$d%%, kateri ni bil še uvožen z vtičnikom. Lahko pomagate! Registrirajte se %4$s , da nam pomagate končati prevod do %1$s!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-04-19 07:25:22 GMT
Translated by:
globalnet
References:
 • vendor/yoast/i18n-module/i18n-module.php:191
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
As you can see, there is a translation of this plugin in %1$s. This translation is currently %3$d%% complete. We need your help to make it complete and to fix any errors. Please register at %4$s to help complete the translation to %1$s! Kot vidite, je prevod tega vtičnika %1$s. Prevod je trenutno %3$d%%. Potrebujemo tvojo pomoč, da odstranimo hrošče in napake. Registrirajte se %4$s, da lahko naredimo prevod vtičnika do %1$s! Details

As you can see, there is a translation of this plugin in %1$s. This translation is currently %3$d%% complete. We need your help to make it complete and to fix any errors. Please register at %4$s to help complete the translation to %1$s!

Kot vidite, je prevod tega vtičnika %1$s. Prevod je trenutno %3$d%%. Potrebujemo tvojo pomoč, da odstranimo hrošče in napake. Registrirajte se %4$s, da lahko naredimo prevod vtičnika do %1$s!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-04-19 07:26:42 GMT
Translated by:
globalnet
References:
 • vendor/yoast/i18n-module/i18n-module.php:189
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Set image Nastavi sliko Details

Set image

Nastavi sliko

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-04-19 07:15:30 GMT
Translated by:
globalnet
References:
 • classes/admin/class-general-settings.php:212
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Remove image Odstrani sliko Details

Remove image

Odstrani sliko

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-04-19 07:15:43 GMT
Translated by:
globalnet
References:
 • classes/admin/class-general-settings.php:213
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Business image Slika podjetja Details

Business image

Slika podjetja

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-04-19 07:15:58 GMT
Translated by:
globalnet
References:
 • classes/admin/class-general-settings.php:204
 • classes/admin/class-general-settings.php:205
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If your business type is not listed, please read %1$sthe FAQ entry%2$s. Če slučajno ne najdete tip svojega podjetja prosim preberite %1$sVprašanja in odgovori%2$s. Details

If your business type is not listed, please read %1$sthe FAQ entry%2$s.

Če slučajno ne najdete tip svojega podjetja prosim preberite %1$sVprašanja in odgovori%2$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: First %s extends to link opening tag with a link to Yoast knowledge base; Second %s closes the link tag.
Date added:
2018-04-19 07:28:23 GMT
Translated by:
globalnet
References:
 • classes/admin/class-general-settings.php:138
 • classes/class-metaboxes.php:157
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 11
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as