Translation of Local SEO by Yoast: Bulgarian

1 2 3 39
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Your content contains a store locator shortcode, but not much more content. Please add content to make your page more useful for your visitors. Текстът съдържа кратък код за локатор на магазина и почти нищо друго. Добавете повече съдържание, за да направите страницата по-полезна за вашите посетители. Details

Your content contains a store locator shortcode, but not much more content. Please add content to make your page more useful for your visitors.

Текстът съдържа кратък код за локатор на магазина и почти нищо друго. Добавете повече съдържание, за да направите страницата по-полезна за вашите посетители.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-04-05 10:44:40 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • classes/class-metaboxes.php:1311
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your content does not contains an address shortcode which contains Schema.org markup, you should really add that. Текстът не съдържа кратък код за адрес със Schema.org маркировка. Наистина е препоръчително да добавите такава! Details

Your content does not contains an address shortcode which contains Schema.org markup, you should really add that.

Текстът не съдържа кратък код за адрес със Schema.org маркировка. Наистина е препоръчително да добавите такава!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-04-05 10:45:18 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • classes/class-metaboxes.php:1300
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your content contains an address shortcode which contains Schema.org markup. Well done! Текстът съдържа кратък код за адрес със Schema.org маркировка. Много добре! Details

Your content contains an address shortcode which contains Schema.org markup. Well done!

Текстът съдържа кратък код за адрес със Schema.org маркировка. Много добре!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-04-05 10:45:36 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • classes/class-metaboxes.php:1299
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your h1 and/or h2 headings do not contain your location's city, you should really add that. H1 и/или H2 заглавията не съдържат името на населеното място на вашия обект. Наистина е препоръчително да го добавите там. Details

Your h1 and/or h2 headings do not contain your location's city, you should really add that.

H1 и/или H2 заглавията не съдържат името на населеното място на вашия обект. Наистина е препоръчително да го добавите там.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-04-05 10:46:20 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • classes/class-metaboxes.php:1298
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your h1 and/or h2 headings contain your location's city, well done! H1 и/или H2 заглавията съдържат името на населеното място на вашия обект. Много добре! Details

Your h1 and/or h2 headings contain your location's city, well done!

H1 и/или H2 заглавията съдържат името на населеното място на вашия обект. Много добре!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-04-05 10:46:35 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • classes/class-metaboxes.php:1297
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Location %1$s could not be geo-coded. %2$sEdit this location%3$s. Обект %1$s не може да получи гео код. %2$sРедактирайте данните на обекта%3$s. Details

Location %1$s could not be geo-coded. %2$sEdit this location%3$s.

Обект %1$s не може да получи гео код. %2$sРедактирайте данните на обекта%3$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s expands to the locations name; %2$s extends to the link opening tag to the location; %3$s closes that tag
Date added:
2017-02-16 21:42:22 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • classes/class-import.php:199
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Register now » Регистрирайте се сега » Details

Register now »

Регистрирайте се сега »

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-09 17:28:14 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • vendor/yoast/i18n-module/i18n-module.php:218
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Translation of %s Превод на %s Details

Translation of %s

Превод на %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-09 17:28:18 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • vendor/yoast/i18n-module/i18n-module.php:213
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You're using WordPress in a language we don't support yet. We'd love for %2$s to be translated in that language too, but unfortunately, it isn't right now. You can change that! Register at %4$s to help translate it! Използвате WordPress на език, който още не поддържаме. Ще се радваме, ако %2$s може да бъде преведен и на този език, и вие можете да промените това! Регистрирайте се в %4$s и помогнете с превода! Details

You're using WordPress in a language we don't support yet. We'd love for %2$s to be translated in that language too, but unfortunately, it isn't right now. You can change that! Register at %4$s to help translate it!

Използвате WordPress на език, който още не поддържаме. Ще се радваме, ако %2$s може да бъде преведен и на този език, и вие можете да промените това! Регистрирайте се в %4$s и помогнете с превода!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-09 17:29:24 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • vendor/yoast/i18n-module/i18n-module.php:193
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You're using WordPress in %1$s. While %2$s has been translated to %1$s for %3$d%%, it's not been shipped with the plugin yet. You can help! Register at %4$s to help complete the translation to %1$s! Използвате WordPress на %1$s. Въпреки че %2$s е преведен на %1$s за %3$d%%, преводът още не е добавен към разширението. Можете да помогнете! Регистрирайте се в %4$s и помогнете с довършването на превода на %1$s! Details

You're using WordPress in %1$s. While %2$s has been translated to %1$s for %3$d%%, it's not been shipped with the plugin yet. You can help! Register at %4$s to help complete the translation to %1$s!

Използвате WordPress на %1$s. Въпреки че %2$s е преведен на %1$s за %3$d%%, преводът още не е добавен към разширението. Можете да помогнете! Регистрирайте се в %4$s и помогнете с довършването на превода на %1$s!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-09 17:30:44 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • vendor/yoast/i18n-module/i18n-module.php:191
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
As you can see, there is a translation of this plugin in %1$s. This translation is currently %3$d%% complete. We need your help to make it complete and to fix any errors. Please register at %4$s to help complete the translation to %1$s! Както виждате, съществува превод на това разширение на %1$s. Към момента преводът е завършен на %3$d%%. Нуждаем се от вашата помощ за неговото довършване и за отстраняването на възможни грешки.Р егистрирайте се в %4$s и помогнете за довършването на превода на %1$s! Details

As you can see, there is a translation of this plugin in %1$s. This translation is currently %3$d%% complete. We need your help to make it complete and to fix any errors. Please register at %4$s to help complete the translation to %1$s!

Както виждате, съществува превод на това разширение на %1$s. Към момента преводът е завършен на %3$d%%. Нуждаем се от вашата помощ за неговото довършване и за отстраняването на възможни грешки.Р егистрирайте се в %4$s и помогнете за довършването на превода на %1$s!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-09 17:31:48 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • vendor/yoast/i18n-module/i18n-module.php:189
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Remove image Премахване на изображение Details

Remove image

Премахване на изображение

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-09 17:31:57 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • classes/admin/class-general-settings.php:213
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Set image Задаване на изображение Details

Set image

Задаване на изображение

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-09 17:32:02 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • classes/admin/class-general-settings.php:212
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Business image Бизнес изображение Details

Business image

Бизнес изображение

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-09 17:32:06 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • classes/admin/class-general-settings.php:204
 • classes/admin/class-general-settings.php:205
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If your business type is not listed, please read %1$sthe FAQ entry%2$s. Ако типът на вашия бизнес не присъства в списъка, погледнете в %1$sЧесто задавани въпроси%2$s. Details

If your business type is not listed, please read %1$sthe FAQ entry%2$s.

Ако типът на вашия бизнес не присъства в списъка, погледнете в %1$sЧесто задавани въпроси%2$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: First %s extends to link opening tag with a link to Yoast knowledge base; Second %s closes the link tag.
Date added:
2017-02-09 17:32:55 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • classes/admin/class-general-settings.php:138
 • classes/class-metaboxes.php:157
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 39
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as