Translation of WooCommerce SEO: Bulgarian

1 2 3
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Register now » Регистрирайте се сега » Details

Register now »

Регистрирайте се сега »

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-09 21:57:53 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • vendor/yoast/i18n-module/src/i18n-module.php:237
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Translation of %s Превод на %s Details

Translation of %s

Превод на %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-09 21:57:57 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • vendor/yoast/i18n-module/src/i18n-module.php:272
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You're using WordPress in a language we don't support yet. We'd love for %2$s to be translated in that language too, but unfortunately, it isn't right now. You can change that! Register at %4$s to help translate it! Използвате WordPress на език, който още не поддържаме. Ще се радваме, ако %2$s може да бъде преведен и на този език, и вие можете да промените това! Регистрирайте се в %4$s и помогнете с превода! Details

You're using WordPress in a language we don't support yet. We'd love for %2$s to be translated in that language too, but unfortunately, it isn't right now. You can change that! Register at %4$s to help translate it!

Използвате WordPress на език, който още не поддържаме. Ще се радваме, ако %2$s може да бъде преведен и на този език, и вие можете да промените това! Регистрирайте се в %4$s и помогнете с превода!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-09 21:58:10 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • vendor/yoast/i18n-module/src/i18n-module.php:230
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You're using WordPress in %1$s. While %2$s has been translated to %1$s for %3$d%%, it's not been shipped with the plugin yet. You can help! Register at %4$s to help complete the translation to %1$s! Използвате WordPress на %1$s. Въпреки че %2$s е преведен на %1$s за %3$d%%, преводът още не е добавен към разширението. Можете да помогнете! Регистрирайте се в %4$s и помогнете с довършването на превода на %1$s! Details

You're using WordPress in %1$s. While %2$s has been translated to %1$s for %3$d%%, it's not been shipped with the plugin yet. You can help! Register at %4$s to help complete the translation to %1$s!

Използвате WordPress на %1$s. Въпреки че %2$s е преведен на %1$s за %3$d%%, преводът още не е добавен към разширението. Можете да помогнете! Регистрирайте се в %4$s и помогнете с довършването на превода на %1$s!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-09 21:58:15 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • vendor/yoast/i18n-module/src/i18n-module.php:228
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
As you can see, there is a translation of this plugin in %1$s. This translation is currently %3$d%% complete. We need your help to make it complete and to fix any errors. Please register at %4$s to help complete the translation to %1$s! Както виждате, съществува превод на това разширение на %1$s. Към момента преводът е завършен на %3$d%%. Нуждаем се от вашата помощ за неговото довършване и за отстраняването на възможни грешки.Р егистрирайте се в %4$s и помогнете за довършването на превода на %1$s! Details

As you can see, there is a translation of this plugin in %1$s. This translation is currently %3$d%% complete. We need your help to make it complete and to fix any errors. Please register at %4$s to help complete the translation to %1$s!

Както виждате, съществува превод на това разширение на %1$s. Към момента преводът е завършен на %3$d%%. Нуждаем се от вашата помощ за неговото довършване и за отстраняването на възможни грешки.Р егистрирайте се в %4$s и помогнете за довършването на превода на %1$s!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-09 21:58:26 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • vendor/yoast/i18n-module/src/i18n-module.php:226
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Yoast SEO: WooCommerce Yoast SEO: WooCommerce Details

Yoast SEO: WooCommerce

Yoast SEO: WooCommerce

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Plugin Name of the plugin/theme
Date added:
2016-07-18 19:03:09 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Someone from Team Yoast will get back to you soon, normally within a couple of hours. Служител на екипа на Yoast ще се свърже с Вас съвсем скоро. Обичайното време за отговор е няколко часа. Details

Someone from Team Yoast will get back to you soon, normally within a couple of hours.

Служител на екипа на Yoast ще се свърже с Вас съвсем скоро. Обичайното време за отговор е няколко часа.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-07-18 18:59:02 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • vendor/yoast/wp-helpscout/src/class-helpscout-beacon.php:124
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Message sent, thank you! Съобщението беше изпратено. Благодарим ви! Details

Message sent, thank you!

Съобщението беше изпратено. Благодарим ви!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-07-18 18:58:33 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • vendor/yoast/wp-helpscout/src/class-helpscout-beacon.php:123
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Send Изпращане Details

Send

Изпращане

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-07-18 18:58:25 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • vendor/yoast/wp-helpscout/src/class-helpscout-beacon.php:122
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please enter a message Моля въведете съобщение Details

Please enter a message

Моля въведете съобщение

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-07-18 18:58:24 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • vendor/yoast/wp-helpscout/src/class-helpscout-beacon.php:121
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
How can we help you? Как можем да помогнем? Details

How can we help you?

Как можем да помогнем?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-07-18 18:58:20 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • vendor/yoast/wp-helpscout/src/class-helpscout-beacon.php:120
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please enter a subject Моля въведете тема Details

Please enter a subject

Моля въведете тема

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-07-18 18:58:11 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • vendor/yoast/wp-helpscout/src/class-helpscout-beacon.php:119
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Subject Тема Details

Subject

Тема

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-07-18 18:57:49 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • vendor/yoast/wp-helpscout/src/class-helpscout-beacon.php:118
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please select a topic from the list Моля изберете категория от списъка Details

Please select a topic from the list

Моля изберете категория от списъка

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-07-18 18:58:01 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • vendor/yoast/wp-helpscout/src/class-helpscout-beacon.php:117
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Select a topic Изберете категория Details

Select a topic

Изберете категория

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-07-18 18:57:57 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • vendor/yoast/wp-helpscout/src/class-helpscout-beacon.php:116
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as