Translation of WooCommerce SEO: Bulgarian

1
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Both %2$s and %1$s add metaboxes to the edit product page, if you want %2$s to be above %1$s, check the box. WooCommerce и %1$s добавят полета с мета данни в редактора на продуктовите страници. Активирайте тази опция, ако предпочитате полетата на WooCommerce да бъдат над тези на %1$s. Details

Both %2$s and %1$s add metaboxes to the edit product page, if you want %2$s to be above %1$s, check the box.

WooCommerce и %1$s добавят полета с мета данни в редактора на продуктовите страници. Активирайте тази опция, ако предпочитате полетата на WooCommerce да бъдат над тези на %1$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s resolves to Yoast SEO, %2$s resolves to WooCommerce
Date added:
2016-07-18 19:03:05 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
Last updated by:
CarolineGeven
References:
  • wpseo-woocommerce.php:535
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please %1$sinstall & activate %3$s%2$s and then enable its XML sitemap functionality to allow the %4$s module to work. %1$sИнсталирайте и активирайте %3$s%2$s и след това включете генерацията на XML карти, за да заработи модулът WooCommerce SEO. Details

Please %1$sinstall & activate %3$s%2$s and then enable its XML sitemap functionality to allow the %4$s module to work.

%1$sИнсталирайте и активирайте %3$s%2$s и след това включете генерацията на XML карти, за да заработи модулът WooCommerce SEO.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s resolves to the plugin search for Yoast SEO, %2$s resolves to the closing tag, %3$s resolves to Yoast SEO, %4$s resolves to WooCommerce SEO
Date added:
2016-07-18 19:03:59 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
Last updated by:
CarolineGeven
References:
  • wpseo-woocommerce.php:1242
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please upgrade the %1$s plugin to the latest version to allow the %2$s module to work. Обновете разширението %1$s до най-новата версия, за да може модулът WooCommerce SEO да работи. Details

Please upgrade the %1$s plugin to the latest version to allow the %2$s module to work.

Обновете разширението %1$s до най-новата версия, за да може модулът WooCommerce SEO да работи.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s resolves to Yoast SEO, %2$s resolves to WooCommerce SEO
Date added:
2016-07-18 19:04:20 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
Last updated by:
CarolineGeven
References:
  • wpseo-woocommerce.php:1275
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Both %4$s and %3$s have breadcrumbs functionality. The %3$s breadcrumbs have a slightly higher chance of being picked up by search engines and you can configure them a bit more, on the %1$sBreadcrumbs settings page%2$s. To enable them, check the box below and the WooCommerce breadcrumbs will be replaced. WooCommerce и %3$s дават възможност за използване на пътечки (breadcrumbs). Пътечките на %3$s имат малко по-добър шанс да се възприемат от търсещите машини, а самата функция позволява малко повече конфигуриране в страницата %1$sНастройка на вътрешните връзки%2$s. Активирайте тази функция на WordPress SEO оттук и разширението ще замени създадените с WooCommerce пътечки. Details

Both %4$s and %3$s have breadcrumbs functionality. The %3$s breadcrumbs have a slightly higher chance of being picked up by search engines and you can configure them a bit more, on the %1$sBreadcrumbs settings page%2$s. To enable them, check the box below and the WooCommerce breadcrumbs will be replaced.

WooCommerce и %3$s дават възможност за използване на пътечки (breadcrumbs). Пътечките на %3$s имат малко по-добър шанс да се възприемат от търсещите машини, а самата функция позволява малко повече конфигуриране в страницата %1$sНастройка на вътрешните връзки%2$s. Активирайте тази функция на WordPress SEO оттук и разширението ще замени създадените с WooCommerce пътечки.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s resolves to internal links options page, %2$s resolves to closing link tag, %3$s resolves to Yoast SEO, %4$s resolves to WooCommerce
Date added:
2016-07-18 19:05:10 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
Last updated by:
CarolineGeven
References:
  • wpseo-woocommerce.php:495
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Both %2$s and %1$s add columns to the product page, to remove all but the SEO score column from %1$s on that page, check this box. WooCommerce и %1$s добавят колони към страницата на продукта. Активирайте тази функция, за да премахнете всички колони на %1$s, освен тази с резултата от SEO. Details

Both %2$s and %1$s add columns to the product page, to remove all but the SEO score column from %1$s on that page, check this box.

WooCommerce и %1$s добавят колони към страницата на продукта. Активирайте тази функция, за да премахнете всички колони на %1$s, освен тази с резултата от SEO.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s resolves to Yoast SEO, %2$s resolves to WooCommerce
Date added:
2016-07-18 19:05:57 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
Last updated by:
CarolineGeven
References:
  • wpseo-woocommerce.php:517
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as