Translation of News SEO: Bulgarian

1 2 3 5
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
%1$sPlease don't show me this notification anymore%2$s %1$sVis ikke denne notifikation igen%2$s Details

%1$sPlease don't show me this notification anymore%2$s

%1$sVis ikke denne notifikation igen%2$s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s is the notification dismissal link start tag, %2$s is the link closing tag.
Date added:
2018-01-05 10:52:52 GMT
Translated by:
GSAdev
Approved by:
Remkus de Vries (remkus)
References:
 • vendor/yoast/i18n-module/src/i18n-module.php:253
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Register now » Регистрирайте се сега » Details

Register now »

Регистрирайте се сега »

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-09 17:49:40 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • vendor/yoast/i18n-module/src/i18n-module.php:237
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Translation of %s Превод на %s Details

Translation of %s

Превод на %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-09 17:49:44 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • vendor/yoast/i18n-module/src/i18n-module.php:272
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You're using WordPress in a language we don't support yet. We'd love for %2$s to be translated in that language too, but unfortunately, it isn't right now. You can change that! Register at %4$s to help translate it! Използвате WordPress на език, който още не поддържаме. Ще се радваме, ако %2$s може да бъде преведен и на този език, и вие можете да промените това! Регистрирайте се в %4$s и помогнете с превода! Details

You're using WordPress in a language we don't support yet. We'd love for %2$s to be translated in that language too, but unfortunately, it isn't right now. You can change that! Register at %4$s to help translate it!

Използвате WordPress на език, който още не поддържаме. Ще се радваме, ако %2$s може да бъде преведен и на този език, и вие можете да промените това! Регистрирайте се в %4$s и помогнете с превода!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-09 17:49:50 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • vendor/yoast/i18n-module/src/i18n-module.php:230
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You're using WordPress in %1$s. While %2$s has been translated to %1$s for %3$d%%, it's not been shipped with the plugin yet. You can help! Register at %4$s to help complete the translation to %1$s! Използвате WordPress на %1$s. Въпреки че %2$s е преведен на %1$s за %3$d%%, преводът още не е добавен към разширението. Можете да помогнете! Регистрирайте се в %4$s и помогнете с довършването на превода на %1$s! Details

You're using WordPress in %1$s. While %2$s has been translated to %1$s for %3$d%%, it's not been shipped with the plugin yet. You can help! Register at %4$s to help complete the translation to %1$s!

Използвате WordPress на %1$s. Въпреки че %2$s е преведен на %1$s за %3$d%%, преводът още не е добавен към разширението. Можете да помогнете! Регистрирайте се в %4$s и помогнете с довършването на превода на %1$s!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-09 17:50:02 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • vendor/yoast/i18n-module/src/i18n-module.php:228
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
As you can see, there is a translation of this plugin in %1$s. This translation is currently %3$d%% complete. We need your help to make it complete and to fix any errors. Please register at %4$s to help complete the translation to %1$s! Както виждате, съществува превод на това разширение на %1$s. Към момента преводът е завършен на %3$d%%. Нуждаем се от вашата помощ за неговото довършване и за отстраняването на възможни грешки.Р егистрирайте се в %4$s и помогнете за довършването на превода на %1$s! Details

As you can see, there is a translation of this plugin in %1$s. This translation is currently %3$d%% complete. We need your help to make it complete and to fix any errors. Please register at %4$s to help complete the translation to %1$s!

Както виждате, съществува превод на това разширение на %1$s. Към момента преводът е завършен на %3$d%%. Нуждаем се от вашата помощ за неговото довършване и за отстраняването на възможни грешки.Р егистрирайте се в %4$s и помогнете за довършването на превода на %1$s!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-09 17:50:12 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • vendor/yoast/i18n-module/src/i18n-module.php:226
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
News Sitemap Карта на сайта за новини Details

News Sitemap

Карта на сайта за новини

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-10-11 16:15:42 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • classes/class-meta-box.php:49
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Post Types to include: Включени типове публикации: Details

Post Types to include:

Включени типове публикации:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-10-11 16:17:33 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • classes/class-admin-page.php:104
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
News Sitemap settings Настройки на картата на новините Details

News Sitemap settings

Настройки на картата на новините

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-10-11 16:32:34 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • classes/class-admin-page.php:54
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
General settings Общи настройки Details

General settings

Общи настройки

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-10-11 16:18:51 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • classes/class-admin-page.php:52
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%1$sView your News Sitemap%2$s. %1$sПреглед на вашата карта на новините%2$s. Details

%1$sView your News Sitemap%2$s.

%1$sПреглед на вашата карта на новините%2$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s opening tag of the link to the News Sitemap, %2$s closing tag for the link.
Date added:
2016-10-11 16:32:51 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • classes/class-admin-page.php:46
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Using noindex allows you to prevent articles from appearing in Google News. Настройката noindex ви позволява да забраните появата на дадена публикация в Google News. Details

Using noindex allows you to prevent articles from appearing in Google News.

Настройката noindex ви позволява да забраните появата на дадена публикация в Google News.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-09-11 20:16:43 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • classes/class-meta-box.php:77
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Googlebot-News index Индекс на Googlebot-News Details

Googlebot-News index

Индекс на Googlebot-News

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-09-11 20:16:52 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • classes/class-meta-box.php:76
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your timezone settings should reflect your real timezone, not a UTC offset, please change this on the %1$sGeneral Settings page%2$s. Настройката на вашата часова зона трябва да съдържа реалното име на часовата зона вместо отместване спрямо UTC. Коригирайте това от %1$sстраницата с общи настройки%2$s. Details

Your timezone settings should reflect your real timezone, not a UTC offset, please change this on the %1$sGeneral Settings page%2$s.

Настройката на вашата часова зона трябва да съдържа реалното име на часовата зона вместо отместване спрямо UTC. Коригирайте това от %1$sстраницата с общи настройки%2$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s resolves to the opening tag of the link to the general settings page, %1$s resolves to the closing tag for the link
Date added:
2016-09-11 20:17:50 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • classes/class-admin-page.php:238
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Yoast SEO: News Yoast SEO: News Details

Yoast SEO: News

Yoast SEO: News

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Plugin Name of the plugin/theme
Date added:
2016-07-18 19:09:23 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 5
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as