Translation of Local SEO by Yoast: Bulgarian

1 2 3 39
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Location %1$s could not be geo-coded. %2$sEdit this location%3$s. Обект %1$s не може да получи гео код. %2$sРедактирайте данните на обекта%3$s. Details

Location %1$s could not be geo-coded. %2$sEdit this location%3$s.

Обект %1$s не може да получи гео код. %2$sРедактирайте данните на обекта%3$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s expands to the locations name; %2$s extends to the link opening tag to the location; %3$s closes that tag
Date added:
2017-02-16 21:42:22 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • classes/class-import.php:199
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Register now » Регистрирайте се сега » Details

Register now »

Регистрирайте се сега »

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-09 17:28:14 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • vendor/yoast/i18n-module/i18n-module.php:218
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Translation of %s Превод на %s Details

Translation of %s

Превод на %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-09 17:28:18 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • vendor/yoast/i18n-module/i18n-module.php:213
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You're using WordPress in a language we don't support yet. We'd love for %2$s to be translated in that language too, but unfortunately, it isn't right now. You can change that! Register at %4$s to help translate it! Използвате WordPress на език, който още не поддържаме. Ще се радваме, ако %2$s може да бъде преведен и на този език, и вие можете да промените това! Регистрирайте се в %4$s и помогнете с превода! Details

You're using WordPress in a language we don't support yet. We'd love for %2$s to be translated in that language too, but unfortunately, it isn't right now. You can change that! Register at %4$s to help translate it!

Използвате WordPress на език, който още не поддържаме. Ще се радваме, ако %2$s може да бъде преведен и на този език, и вие можете да промените това! Регистрирайте се в %4$s и помогнете с превода!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-09 17:29:24 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • vendor/yoast/i18n-module/i18n-module.php:193
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You're using WordPress in %1$s. While %2$s has been translated to %1$s for %3$d%%, it's not been shipped with the plugin yet. You can help! Register at %4$s to help complete the translation to %1$s! Използвате WordPress на %1$s. Въпреки че %2$s е преведен на %1$s за %3$d%%, преводът още не е добавен към разширението. Можете да помогнете! Регистрирайте се в %4$s и помогнете с довършването на превода на %1$s! Details

You're using WordPress in %1$s. While %2$s has been translated to %1$s for %3$d%%, it's not been shipped with the plugin yet. You can help! Register at %4$s to help complete the translation to %1$s!

Използвате WordPress на %1$s. Въпреки че %2$s е преведен на %1$s за %3$d%%, преводът още не е добавен към разширението. Можете да помогнете! Регистрирайте се в %4$s и помогнете с довършването на превода на %1$s!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-09 17:30:44 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • vendor/yoast/i18n-module/i18n-module.php:191
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
As you can see, there is a translation of this plugin in %1$s. This translation is currently %3$d%% complete. We need your help to make it complete and to fix any errors. Please register at %4$s to help complete the translation to %1$s! Както виждате, съществува превод на това разширение на %1$s. Към момента преводът е завършен на %3$d%%. Нуждаем се от вашата помощ за неговото довършване и за отстраняването на възможни грешки.Р егистрирайте се в %4$s и помогнете за довършването на превода на %1$s! Details

As you can see, there is a translation of this plugin in %1$s. This translation is currently %3$d%% complete. We need your help to make it complete and to fix any errors. Please register at %4$s to help complete the translation to %1$s!

Както виждате, съществува превод на това разширение на %1$s. Към момента преводът е завършен на %3$d%%. Нуждаем се от вашата помощ за неговото довършване и за отстраняването на възможни грешки.Р егистрирайте се в %4$s и помогнете за довършването на превода на %1$s!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-09 17:31:48 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • vendor/yoast/i18n-module/i18n-module.php:189
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Remove image Премахване на изображение Details

Remove image

Премахване на изображение

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-09 17:31:57 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • classes/admin/class-general-settings.php:213
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Set image Задаване на изображение Details

Set image

Задаване на изображение

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-09 17:32:02 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • classes/admin/class-general-settings.php:212
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Business image Бизнес изображение Details

Business image

Бизнес изображение

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-09 17:32:06 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • classes/admin/class-general-settings.php:204
 • classes/admin/class-general-settings.php:205
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If your business type is not listed, please read %1$sthe FAQ entry%2$s. Ако типът на вашия бизнес не присъства в списъка, погледнете в %1$sЧесто задавани въпроси%2$s. Details

If your business type is not listed, please read %1$sthe FAQ entry%2$s.

Ако типът на вашия бизнес не присъства в списъка, погледнете в %1$sЧесто задавани въпроси%2$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-09 17:32:55 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • classes/admin/class-general-settings.php:138
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Show category filter Показване на филтъра на категории Details

Show category filter

Показване на филтъра на категории

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-09 17:33:20 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • widgets/widget-show-map.php:244
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Message when location is closed Съобщение, което да се показва, когато обектът е затворен Details

Message when location is closed

Съобщение, което да се показва, когато обектът е затворен

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-09 17:33:38 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • widgets/widget-location-open-closed.php:143
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Message when location is open Съобщение, което да се показва, когато обектът е отворен Details

Message when location is open

Съобщение, което да се показва, когато обектът е отворен

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-09 17:33:49 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • widgets/widget-location-open-closed.php:139
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
WP SEO - Show open/closed message WP SEO - Показване на съобщение за отворен/затворен обект Details

WP SEO - Show open/closed message

WP SEO - Показване на съобщение за отворен/затворен обект

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-09 17:34:16 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • widgets/widget-location-open-closed.php:21
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Display a message when a location is open or closed. Показва съобщение, когато обектът е отворен или затворен Details

Display a message when a location is open or closed.

Показва съобщение, когато обектът е отворен или затворен

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-09 17:34:30 GMT
Translated by:
Ivan Arnaudov (drkskwlkr)
References:
 • widgets/widget-location-open-closed.php:19
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 39
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as