Translation of Yoast SEO Premium (for WordPress): Vietnamese

1 2 3 10
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Format Định dạng Details

Format

Định dạng

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2017-09-12 04:44:49 GMT
Translated by:
kkaix
References:
 • classes/redirect/redirect-csv-exporter.php:74
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Origin Gốc Details

Origin

Gốc

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2017-09-12 04:45:13 GMT
Translated by:
kkaix
References:
 • classes/redirect/redirect-csv-exporter.php:71
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Old URL: Liên kết cũ: Details

Old URL:

Liên kết cũ:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2017-09-12 04:46:08 GMT
Translated by:
kkaix
References:
 • classes/views/gsc-redirect-create.php:25
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You do not have to create a redirect for URL %1$s because a redirect already exists. If this is fine you can mark this issue as fixed. If not, please go to the redirects page and change the redirect. Bạn không cần phải tạo chuyển hướng cho ULR %1$s vì một chuyển hướng đã có sẵn. Nếu như việc này ổn thì bạn có thể đánh dấu vấn đề này đã được sửa chữa. Nếu không, hãy đến mục chuyển hướng trang (redirect page) và thay đổi chuyển hướng Details

You do not have to create a redirect for URL %1$s because a redirect already exists. If this is fine you can mark this issue as fixed. If not, please go to the redirects page and change the redirect.

Bạn không cần phải tạo chuyển hướng cho ULR %1$s vì một chuyển hướng đã có sẵn. Nếu như việc này ổn thì bạn có thể đánh dấu vấn đề này đã được sửa chữa. Nếu không, hãy đến mục chuyển hướng trang (redirect page) và thay đổi chuyển hướng

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
Translators: %1$s: expands to the current URL.
Date added:
2017-06-01 11:15:12 GMT
Translated by:
ngocanhnckh
References:
 • classes/views/gsc-redirect-exists.php:20
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Mark as fixed: Đánh dấu là đã được sửa Details

Mark as fixed:

Đánh dấu là đã được sửa

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2017-06-01 11:15:50 GMT
Translated by:
ngocanhnckh
References:
 • classes/views/gsc-redirect-create.php:44
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
New URL: Liên kết mới Details

New URL:

Liên kết mới

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2017-06-01 11:15:37 GMT
Translated by:
ngocanhnckh
References:
 • classes/views/gsc-redirect-create.php:40
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Not Found Không tìm thấy Details

Not Found

Không tìm thấy

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2017-09-12 04:47:13 GMT
Translated by:
kkaix
References:
 • classes/premium-prominent-words-registration.php:48
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Prominent words Những từ ngữ đáng chú ý Details

Prominent words

Những từ ngữ đáng chú ý

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2016-10-30 14:15:41 GMT
Translated by:
hieu pham (hieuxinhe)
References:
 • classes/premium-prominent-words-registration.php:36
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your redirect is missing the subdirectory where WordPress is installed in. This will result in a redirect that won't work. Make sure the redirect starts with %1$s Chuyển hướng của bạn thiếu các thư mục phụ mà WordPress được cài đặt . Điều này sẽ dẫn đến một chuyển hướng đó sẽ không làm việc. Hãy chắc chắn rằng chuyển hướng bắt đầu với %1$s Details

Your redirect is missing the subdirectory where WordPress is installed in. This will result in a redirect that won't work. Make sure the redirect starts with %1$s

Chuyển hướng của bạn thiếu các thư mục phụ mà WordPress được cài đặt . Điều này sẽ dẫn đến một chuyển hướng đó sẽ không làm việc. Hãy chắc chắn rằng chuyển hướng bắt đầu với %1$s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: %1$s expands to the subdirectory WordPress is installed.
Date added:
2016-10-30 14:14:28 GMT
Translated by:
hieu pham (hieuxinhe)
References:
 • classes/redirect/redirect-subdirectory-validation.php:41
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enabled Kích hoạt Details

Enabled

Kích hoạt

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2016-10-30 14:13:06 GMT
Translated by:
hieu pham (hieuxinhe)
References:
 • premium.php:484
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The metabox insights section contains insights about your content, like an overview of the most prominent words in your text. Phần Metabox chứa những hiểu biết về nội dung của bạn, giống như một cái nhìn tổng quan của các từ nổi bật nhất trong văn bản của bạn. Details

The metabox insights section contains insights about your content, like an overview of the most prominent words in your text.

Warning: Translation should not begin on newline.
Phần Metabox chứa những hiểu biết về nội dung của bạn, giống như một cái nhìn tổng quan của các từ nổi bật nhất trong văn bản của bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2016-10-30 14:12:30 GMT
Translated by:
hieu pham (hieuxinhe)
References:
 • premium.php:130
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Metabox insights Metabox insights Details

Metabox insights

Metabox insights

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2016-10-19 06:59:49 GMT
Translated by:
hoan277
References:
 • premium.php:128
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The redirect type is the HTTP response code sent to the browser telling the browser what type of redirect is served. %1$sLearn more about redirect types%2$s. Loại chuyển hướng là mã phản hồi HTTP gửi đến trình duyệt cho trình duyệt, những loại mà chuyển hướng được phục vụ. %1$ Tìm hiểu thêm về các loại chuyển hướng %2$s. Details

The redirect type is the HTTP response code sent to the browser telling the browser what type of redirect is served. %1$sLearn more about redirect types%2$s.

Warning: Missing %1$s placeholder in translation.
Loại chuyển hướng là mã phản hồi HTTP gửi đến trình duyệt cho trình duyệt, những loại mà chuyển hướng được phục vụ. %1$ Tìm hiểu thêm về các loại chuyển hướng %2$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: 1: opens a link to a related knowledge base article. 2: closes the link.
Date added:
2016-10-30 14:16:49 GMT
Translated by:
hieu pham (hieuxinhe)
References:
 • classes/redirect/views/redirects-form.php:31
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The redirect type is the HTTP response code sent to the browser telling the browser what type of redirect is served. %1$sLearn more about redirect types%2$s. Loại chuyển hướng là mã phản hồi HTTP gửi đến trình duyệt cho trình duyệt, những loại mà chuyển hướng được phục vụ. %1$s Tìm hiểu thêm về các loại chuyển hướng %2$s. Details

The redirect type is the HTTP response code sent to the browser telling the browser what type of redirect is served. %1$sLearn more about redirect types%2$s.

Loại chuyển hướng là mã phản hồi HTTP gửi đến trình duyệt cho trình duyệt, những loại mà chuyển hướng được phục vụ. %1$s Tìm hiểu thêm về các loại chuyển hướng %2$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: 1: opens a link to a related knowledge base article. 2: closes the link.
Date added:
2016-10-30 14:17:01 GMT
Translated by:
hieu pham (hieuxinhe)
References:
 • classes/redirect/views/redirects-form.php:31
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
By Bởi Details

By

Bởi

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2016-09-16 12:34:50 GMT
Translated by:
luongha
References:
 • node_modules/yoast-social-previews/js/facebookPreview.js:725
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 10
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as